Правила прийому

Правила прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році

Додаток 1 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (напрямів підготовки), за якими оголошується прийом на навчання (перший курс), ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Додаток 2 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 3 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 4 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році


Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Додаток 6 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеню магістра (Громадяни України)


Додаток 8 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.


Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2020 році

Додаток 9 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.

Перелік акредитованих спеціальностей

Додаток 10 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.

Правила прийому до аспірантури та докторантури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на 2020 рік

Додаток 11 до Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2020 році.

Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення