Етапи вступної кампанії

Освітній рівень Бакалавр

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового  документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2 копії військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);копію довідки державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера;чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 2 папки (одна – на зав’язку, друга – скорозшивач);4 конверти (з марками (для пересилки Україною), 2 штуки заадресовані на адресу абітурієнта).

Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах09.0024 липня 2020 року09.0024 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах18.0003 серпня 2020 року18.0003 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів13 серпня 2020 року13 серпня 2020 року/ 16 вересня 2020 року(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди18.0016 серпня 2020 року18.0016 серпня 2020 року 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО, творчих конкурсів та іспитів, складених з 01 по 12 серпня18.0022 серпня 2020 року18.0022 серпня 2020 року/ 18 вересня 2020 року(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)
Строки проведення творчих конкурсів та вступних іспитів01 – 12 серпня2020 року(для вступників на місця держзамовлення)13 – 22 серпня2020 року(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)01 – 12 серпня2020 року(для вступників на місця держзамовлення)13–22 серпня, 21–23 вересня2020 року(для вступників на місця за кошти фіз./юр. осіб)
Строки проведення співбесід16 – 18 серпня 2020 року16 – 18 серпня 2020 року
Строки проведення ТНПУ вступних іспитів01 – 12 серпня 2020 року01 – 12 серпня 2020 року
Оприлюднення рейтингового списку іззазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за співбесідоюне пізніше 12.00 години20 серпня 2020 рокуне пізніше 12.00 години20 серпня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за співбесідоюдо 10.00 години22 серпня 2020 рокудо 10.00 години22 серпня 2020 року
Терміни зарахування вступників за співбесідоюне пізніше 15.00 години22 серпня 2020 року; не пізніше 15.00 години22 серпня 2020 року; 
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 12.00 години27 серпня 2020 рокуне пізніше 12.00 години27 серпня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленнямна місця державного замовлення до 18.00 години31 серпня 2020 року;на місця державного замовлення до 18.00 години31 серпня 2020 року;
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 18.00 години 05 вересня 2020 року;за державним замовленням – не пізніше 18.00 години 05 вересня 2020 року;
Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фіз. та/або юрид. осіб18.00 години06 вересня 2020 року18.00 години06 вересня 2020 року /25 вересня 2020 року(додатковий набір за кошти фіз. та/або юр. осіб.)
Терміни виконання вступниками вимог до зарахуванняза кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступниківза кошти фізичних та юридичних осіб 11 вересня 2020 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб 11 вересня 2020 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осібне пізніше15 вересня 2020 рокуне пізніше15 вересня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог до зарахуванняза кошти фізичних та юридичних осіб29 вересня 2020 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб29 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступниківза кошти фізичних та юридичних осіб30 вересня 2020 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб30 вересня 2020 року

Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2020 року.

Освітній рівень Магістр

Інструкція для вступу із сертифікатом ЄВІ на основі вищої освіти (магістратура)

Заява. Вступ для здобуття освітнього ступеня “Магістр”

  • 014.08 Середня освіта (Фізика)
  • 014.04 Середня освіта (Математика)
  • 014.09 Середня освіта (Інформатика)